ช่อดอกไม้

♥ ช่อดอกไม้ในงานแต่งงานปกติมี 2 ช่อในการใช้งาน ♥

1) “ช่อรับตัวเจ้าสาว” ในพิธีแต่งงานไทย - จีน 600 บาท
ตอนที่คุณแม่เจ้าสาว พาเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวมาเข้าพิธี
ช่วงที่เจ้าสาวยังซ่อนตัวอยู่นั้น เจ้าบ่าวจาะคว้าช่อดอกไม้ติดมือเพื่อไปรับตัวเจ้าสาวมาเข้าพิธี
( ช่อดอกไม้ช่อเล็กนี้ มักจะมีขนาดที่เล็กน่ารัก ขนาดเหมาะกับเจ้าสาว เพื่อให้ถือเดินได้ง่าย ดังนั้นขนาดช่อจึงมักจะเล็กกว่า”ช่อดอกไม้ที่จะนำไปโยน”ในช่วงฉลองเล็กน้อย )

2) “มาลัยกร” 1,200 บาท
สำหรับพิธีไทย หากเจ้าบ่าวจะไปรับตัวเจ้าสาว แต่ไม่ต้องการให้เป็นช่อดอกไม้ ก็สามารถนำ “มาลัยกร” แบบไทย ไปรับตัวเจ้าสาวมาเข้าพิธีได้เช่นกัน

มาลัยบ่าว-สาว

♥ ราคาคู่ละ 1,000 บาท ♥